top of page

COVID-19 REEGLID PEALTVAATAJATELE

BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapile on Terviseameti ja Eesti Vabariigi valitsuse poolt väljastatud eriluba, mis võimaldab lubada võistluskeskusesse kuni 6000 pealtvaatajat. Üldistest piirangutest suurema publikuarvu tõttu kehtib BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapile jätkuvalt COVID-19 sertifikaadi esitamise nõue, mis muudel kuni 2000 osalejaga väliüritustel enam nõutud pole. 

Otepää BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapile piletit ostes nõustub piletiostja kehtivate COVID-19 regulatsioonidega:

1. Ürituse ajal peavad külastajad eranditult järgima selleks ajaks seaduses, ametivõimude ja/või korraldaja poolt ettenähtud meetmeid COVID-19 leviku tõkestamiseks.

2. Sissepääs võistluste territooriumile on lubatud ainult kehtiva digitaalse COVID-19 sertifikaadiga. Sertifikaat on COVID-19 vastu vaktsineerituse või läbipõdemise tõend. Sissepääsude juures kontrollitakse kõigi külastajate sertifikaate. Korraldajal on vajadusel õigus kontrollida andmete õigsust isikutunnistuse või passi täiendava kontrolliga. Alla 18–aastased lapsed ja sellel õppeaastal 19-aastaseks saavad õppivad noored ei ole kohustatud sertifikaati esitama.

3. Sissepääsuks võistlusele on vajalik kehtiv dokument:

  • Vaktsineerimine peab olema läbi viidud viimase 9 kuu jooksul.

  • COVID-19 läbipõdemine peab olema toimunud viimase 6 kuu jooksul.

     

PCR– või antigeenitest võistlustele sissepääsu ei võimalda.

4.  Piletiomanikud vastutavad tõendi esitamisel selle õigsuse ja kehtivuse eest ürituse toimumise päeval.

 

5. Eelistatud on prinditud QR-koodiga COVID-19 sertifikaat.

 

6. Piletiomanikud kinnitavad, et:

  • Neil ei ole sündmuse päeval COVID-19 test olnud positiivne;

  • Neil ei ole viimase kümne päeva jooksul olnud lähikontakti isikuga, kelle test oli COVID-19 suhtes positiivne;

  • Neil ei esine ühtki järgmistest sümptomitest: palavik, köha, hingamisraskused.

 

7. Rikutud, aegunud või kahtlase sertifikaadi korral või kui QR-kood ei ole loetav või kontrollitav on korraldajal õigus võistlusele sissepääs keelata.

8. Ettenähtud turvameetmete rikkumine ja sertifikaadi võltsimine toob kaasa sissepääsu keelu võistlustele ilma õiguseta piletihinna maksumuse tagastamisele.

9. Rahvahulkades tuleb hoida mõistlikku distantsi teistest inimestest.

 

10. Võistluste territooriumil on kohustus kanda maski.

Külastajad võtavad teadmiseks, et COVID-19 pandeemia tõttu võidakse üritus lühikese etteteatamisega ära jätta, vähendada pealtvaatajate arvu või keelata pealtvaatajate kohalolu täielikult. Kõigil neil juhtudel on korraldajal õigus muuta korralduse reegleid ja külastajatel on õigus piletihinna hüvitisele. Piiratud pealtvaatajate arvuga ürituse korral jaotatakse pileteid ümber Terviseameti poolt lubatud arvule vastavalt kronoloogilisele ostukuupäevale.

Kui hetkel lubatud pealtvaatajate arv peaks suurenema, jätab korraldaja endale õiguse äsja vabanenud istekohad täiendavalt müüki panna.

Ürituse muudatustest teavitab korraldaja külastajaid veebilehe www.biathlonotepaa.com ja teiste meediakanalite kaudu.

 

bottom of page